載入中...請稍候...

有效會籍名冊 I

2020年度﹝有效會籍﹞名單︰

會員編號由︰0001 - 0999

更新日期︰2020年10月1日

 

會員編號 NAME 姓名
0002 IAIN SEYMOUR-HART  
0003 WONG Tak Shing 黃得勝
0004 STENTON Ian James, C.P.M. 史丹頓
0005 CHAU Sylvia 周紹碧
0006 CHING Pedro 程國灝
0007 MONTGOMERY Eric 萬錦明
0014 PENNELS Roger 賓勞士
0047 AU SIU CHEUNG 區紹祥
0056 TANG KA KUI ANTHONY 鄧家駒
0079 WAI Shau Fun 衛守勳
0085 TONG Kam Kuen 湯錦權
0087 LAI Shu Fai 賴樹輝
0100 WONG PING KWAN, PHILIP 黃炳坤
0105 WONG Hung Fat, TONY 黃鴻發
0108 NG Chan 吳燦
0111 WAN Cho Yiu Henry 溫祖耀
0137 LEE Hon Nang 李漢能
0140 YU Kwok Keung 余國強
0160 TSANG Chung 曾松
0165 LO Hung 盧洪
0169 FUNG Lam 馮霖
0171 FUNG Yiu Lam 馮耀林
0173 WONG Yui, David  DEC-2011 黃銳
0183 SIN WAI YIN 冼慧賢
0194 TAM WING 譚榮
0198 LAM Tse Wing 林社榮
0199 WONG On 黃安
0201 CHEUNG Yui Hung 張銳鴻
0215 LEE Kwok Yin 李國彥
0225 LEE KWAN NING 李均寧
0227 LOK LUEN FONG 駱聯方
0234 LEUNG Chun Wai 梁鎮威
0244 CHENG Bing Sum 鄭炳森
0249 MAK Wai Sing 麥偉成
0260 LO Yeung 盧揚
0261 LUK Ching Chung 陸青松
0262 LEE Ho Lap, Nelson 李可立
0267 LO Wing Lok 羅永樂
0276 CHAN Kwock Sun 陳國新
0279 CHAN On 陳安
0283 LEE Wah Gai, Tommy 李華基
0292 SZETO Hon 司徒漢
0299 HO Man Ching 何文正
0300 WONG Wai Sun 黃維新
0303 CHAN Lai Kang (Ms) 陳麗勤
0312 Lam Che Ching 林子清
0315 LAW Tim 羅添
0316 PUN Wah 潘華
0317 LAW CHIU KWONG 羅潮江
0318 LAU Wing Sum 劉榮深
0323 FUNG TAI YUEN 馮泰源
0326 SHUM Bing Kwong 沈炳光
0328 LEUNG Chun To, Simon 粱振濤
0329 CHIU Wai Sin 趙維善
0330 IP Cheuk Hing, Charlie 葉焯慶
0331 YEUNG SHU HANG 楊樹衡
0336 WONG Kam Nin 黃錦年
0337 SO CHAK Man, Paul 蘇澤民
0344 POON Sai Ho, Kenneth J.P. 潘世豪
0349 LEE Man Kwong 李文光
0353 HOBSON, Joan Bradwen  
0354 CHU Chung Hay 褚宗熙
0356 YEUNG Tai Kan 楊棣根
0359 MA Kwai Yuk, William 馬桂旭
0361 POON Koon Kwong 潘冠光
0366 YIU CHUNG KEUNG, TONY 姚中強
0369 LI Pun 李本
0370 LAU CHUN KIE 劉頌基
0373 TSE Sung Kee 謝崇基
0376 CHEN YIU KWAN 陳堯堃
0381 YUEN Hung 袁雄
0389 LEUNG Andrew 梁延剛
0394 YOUNG Yin, David 楊賢
0398 NGAN SHIU TUNG 顏紹東
0399 KAN YUK TONG, TOMMY 簡玉堂
0407 HUI Wing Yin 許榮賢
0408 WONG Wai Lit 黃維烈
0415 YIM CHUNG TUNG 嚴鎮東
0416 LAM Ping Tak 林秉德
0418 YEN PAI KANG, JACK 嚴伯康
0422 SHUM CHUNG KAN 沈忠勤
0423 LEE SIU KEE 李紹祺
0424 POON Ka Shek 潘家錫
0427 LO Yick Sun, Louis 盧益新
0428 WONG Chun Kwong 王振光
0435 CHAN Sau Ching 陳秀鉦
0436 CHAN Yiu Fai 陳耀輝
0438 LAI Yun Sum, Kenneth 賴潤森
0441 KWONG Lam, Roger 鄺林
0443 CHAN Yuk Man 陳旭文
0448 CHAN WAN YAU, MICHAEL 陳運酉
0449 LAI Wing Hung, GREGORY 黎永鴻
0450 LAM Chun Tung, Albert 藍振東
0455 CHAM Kwok Hong,  湛國康
0457 CHUH PING YONG 許炳榮
0465 YOUNG Tung-sing, Dragon 楊東勝
0466 RAPHAEL MARIA XAVIER
0467 WONG Tak Chi 黃德志
0473 LAU KWOK KWONG, STEPHEN 劉國光
0484 CHUNG Shiu Tong 鍾紹棠
0487 LEE Wai Hing 李慧馨
0488 TSUI YU CHING 徐雨晴
0490 CHUI Pau Kui 崔包鉅
0493 LEE, Eddie 李劍鋒
0497 TANG CHAN 鄧燦
0498 NG Sik Hing 吳石興
0505 NG Koon Cheung, Alan 吳冠章
0515 LAI King Heuin, Francis
0522 CHENG Muk Hung 鄭沐雄
0524 WONG Shing Wai 黃勝慧
0526 LAU Kam Ching 劉金澄
0536 LEE GUN SUN 李更新
0547 CHAN Tat Man 陳達民
0555 CHAN Chung Bor 陳松波
0561 LUNG Wah Tin 龍華典
0564 KONG Hoi Yeung 江海洋
0565 LAM Kim Ching 林劍青
0566 YU Shiu Tsang 俞兆錚
0570 WU Ching Bor 胡靜波
0583 AU Man Yiu 歐文耀
0585 WONG ON, ROBERT 黃安
0592 WONG Wing Cheung 黃永祥
0595 YUE Kwai 余貴
0596 LEE Tai Wai, David 李大衛
0603 TAM SAI KEUNG 譚世強
0604 TAM Sai Hung, William 譚世雄
0609 WONG Kwok Keung 黃國強
0613 TANG CHU CHEUNG 鄧著祥
0616 CHUNG Tai Hoi 鍾泰開
0620 LO Chun Ming 羅俊明
0623 LAU, Peter 劉彼得
0625 TAM Kwong Ting 譚廣庭
0629 AU Fung Kai 區逢佳
0630 TANG Yu Tong, Stephen 鄧譽棠
0631 YAU Kwong 邱光
0632 CHOU Leong Wing 周亮榮
0634 WONG LOONG WAI 黃龍威
0636 CHIU Wai Yin 趙煒埏
0637 FUNG Tai Shuen 馮泰漩
0639 NG YU SO 伍餘蘇
0640 TSE Kim Shun 謝儉信
0644 LAM Yim Kam, Johnson 林炎錦
0645 KONG Wai Kai Michael 江偉淇
0647 LO HON KUEN 羅漢權
0648 LUNG KIN YUEN 龍乾元
0649 FONG Chi Keung 方子強
0650 CHIU Shung Fai 趙崇輝
0651 LIU CHEUK PING 廖焯平
0653 CHAN Too Yee 陳圖義
0654 LEUNG Hee 梁熹
0659 LAU Siu Mo 劉紹武
0660 TAI Yiu Keung 戴耀強
0663 YUE WONG WAI MAN 黃惠文
0665 WONG Chee Kong 黃志江
0670 CHUI WING BO 徐永寶
0671 OR MING FAN, SIMON 柯銘勳
0677 WONG Fah Man, Henry 王化民
0678 CHAN Wing Wai, Raymond 陳永偉
0683 MAK Kwai Po, Kenneth 麥桂圃
0688 AU Yong Ching 歐陽貞
0701 LAW KAI SUN 羅啟燊
0703 LAM HOI SING 林開勝
0704 LO Yiu Shing 勞耀勝
0706 LO Hing Wo, Andre 盧慶和
0709 YIP Ching Cheung 葉禎祥
0712 WONG Man Kit 黃文傑
0713 CHAN Kwok Ho 陳國浩
0714 MA Chak Lam 馬澤霖
0715 CHAN Keng Shan 陳鏡山
0720 CHAN Ying Kiu 陳應嬌
0722 LUNG Kin Sang 龍健生
0723 SO Yat Wah 蘇日華
0724 LAW PING YUE 羅炳裕
0731 KAM Bing Tong, Joseph 甘炳棠
0736 TSUI Ying Tung 徐應東
0738 BUTT YUE WO 畢裕和
0741 YEUNG Wai Suen, Wilson 楊威遜
0743 LEE Woon Nam, Vernon 李煥南
0747 YEUNG Chi Cheong 楊志昌
0753 LAM HO CHUEN 林浩泉
0754 POON Shing Woo 潘成和
0756 CHOW Wing Lam 周永林
0757 HO Yee-tak, Jackson 何懿德
0762 WONG Kim Fung, Franklin 黃劍鋒
0764 FONG Chun Man 方振文
0771 LAW KAM FAI, RAYMOND 羅錦輝
0772 NG Yeung 伍揚
0775 KWAN SAU NAM, STEVEN 關壽楠
0778 JIM Ping Lai, Jimmy 詹秉禮
0782 CHAN Kwok Hung 陳國雄
0783 HUNG Hin Nam 孔憲楠
0788 HO SIU LEUNG, JAMES 何肇良
0789 CHAN Shing 陳勝
0790 YEUNG Chi Ming 楊志明
0796 SO Hang Sun 蘇衡新
0798 CHIU Yiu Yung 趙耀容
0800 SIN Hon Man, Herman 冼漢民
0802 HO Yun Kee 何潤基
0803 KONG TAK YAN 江得恩
0804 LEE SIU FUNG 李紹峰
0808 KONG Yat Hung, James 江日雄
0809 LAM Muk Bing 林木炳
0811 TANG Lin Shing 鄧連勝
0812 KEUNG CHUNG YIN, ALPHA 姜頌賢
0814 LEE Sui Hung, Panda 李瑞熊
0816 YAM BING CHUEN 任炳全
0820 LEE KAM WING 李錦榮
0824 LI Kwok Wai 李國維
0826 KWONG BING CHE, TONY 鄺秉智
0827 YIP KOR YIN 葉果延
0828 SO YAU HING 蘇有慶
0829 TANG KWOK FAI 鄧國輝
0832 TO KIN YUEN 杜建元
0836 LEE Sze Keung, Raymond 李仕強
0837 WONG PAK KUT 王百吉
0838 CHAN PO LAM 陳寶林
0842 FAN Kwok Chi 樊國治
0843 LIM Hung Kit, Mickey 林鴻傑
0844 YEUNG Ping Lam 楊炳林
0845 YEUNG Ping Shing Stephen 楊炳成
0848 WONG Chi Man 黃志文
0854 POON Sai Kwong 潘世光
0856 MA Hing Chung 馬興忠
0857 AU Kin Keung 區健強
0858 LAW Kin Yin, Oscar 羅健然
0864 PATRICK FERGUSSON  
0865 TAM Sik Fai, Stephen 譚錫輝
0866 YIM WAI CHUEN 嚴偉全
0869 CHENG Cho Kwong 鄭楚光
0870 MA Koon Sang 馬觀生
0873 SEK Kam Sang 石金勝
0875 KWOK Kei Pei 郭奇避
0878 TSANG Chiu Ming, Thomas 曾昭明
0883 FUNG KIT HO 馮傑豪
0885 CHAN Tin Wah 陳天華
0886 CHENG Kwok Ching 鄭國徵
0888 MONG Hoi Keung 蒙海強
0893 CHAK Tsan Tseung 翟贊祥
0896 LAM Wing Yiu 林永耀
0897 CHAN King Ming, Paul 陳敬明
0898 CHAN CHE IP 陳志業
0900 HO Hon Keung 何漢強
0901 KWAN Chun Pong 關振邦
0902 CHUNG Kam Hung, Clement 鍾錦雄
0905 NG CHEUK TUNG 吳焯東
0908 WONG Hok Ming 黃學明
0909 YU Chun Wah 余振華
0915 YEUNG Bo Wah 楊寶華
0916 YIP Ping Lam 葉炳林
0917 AU Fu Fun Andy 歐富勳
0918 LIU Chi Sing 廖志成
0919 CHAN YEE MING, JAVIER 陳汝明
0920 TAI Kwok Tong 戴國棠
0924 YAP Yan Wing, Stephen 葉欣穎
0925 KWONG CHOR HAU 江楚候
0926 KONG CHOI CHOW 江候洲
0927 SO Kin Wah 蘇建華
0930 WONG Chin Hung 黃展鴻
0931 TSUI Kwok Sang 徐國生
0932 FAN Ping Kay 范炳基
0935 YU KA WAH 俞嘉華
0937 LINDSAY BRUCE BOLTON  
0939 CHAU HUNG 周雄
0941 TSANG Chun Kit 曾鎮傑
0942 CHOY Yu Yau 蔡如槱
0943 NG Chi Kai 吳志佳
0946 CHAN Po Kuen, Joseph 陳寶權
0947 LEUNG Chung Yuen, (Alex) B.E 梁鍾源
0948 KWOK Kai Yuen 郭繼元
0954 TSANG Siu Kan 曾紹根
0955 LO Kin Ying, Tony 魯健瑛
0957 CHIU Tung Ching 趙董清
0958 CHENG Ngan Ho 鄭雁河
0963 FUNG Kai Chong 馮啟昌
0967 WONG Pak Kin 黃柏堅
0968 WAI Cheung Chiu 韋祥昭
0973 LEUNG Chung Kong, Johnny 梁重江
0976 CHAN Ming Wah 陳明華
0977 CHOW Kam Wing Michael 周錦榮
0978 YEUNG P Ian 楊本軒
0979 YAN Shiu Lun 甄肇麟
0982 YEOH Tai Wah, Robert 楊棣華
0985 WONG Ping Chan 黃炳燦
0986 HO Yuen Lee 何遠利
0988 MA Sui Kay 馬兆基
0989 WAI Kwok Ping 韋國平
0993 PEGGS, IAN PHILIP  
0994 LESLEY JEAN CAREY  
0996 NEIL WISEMAN  

   

 

會員編號由︰1000-2000如對上列資料有疑問,可向本協會秘書處查詢!

香港汽車高級駕駛協會(秘書處)
電郵:info@iamhk.org
電話:2718 2299
傳真:2159 4701
通訊地址:G.P.O. Box 8442, Hong Kong

 

 

 

button-01.png button-02.png button-03.png button-08.png button-05.png button-09.png